ทำบุญ ไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

Wat Thailand

ทำบุญ ไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เสริมดวง เพิ่มสิริมงคลให้ชีวิตด้วยการทำบุญ ไหว้พระ

1 wat-kalayanamitr

 

  1. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

วัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี บริเวณปากคลองบางกอก สำหรับการไปไหว้พระที่วัดนี้จะมีคติอยู่ว่า “เดินทางปลอดภัยมีมิตรไมตรีที่ดี”

เข้ามาในวัดแล้ว ควรจุดธูปเทียนบูชาพระก่อน ตามลำดับที่ทางวัดตั้งไว้ แล้วจึงเดินเข้าไปภายในพระวิหารหลวง เพื่อกราบนมัสการ หลวงพ่อโต หรือ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือเรียกตามแบบจีนว่า หลวงพ่อซำปอกง เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยองค์ใหญ่ซึ่งมีแค่ที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารแห่งนี้ และอีก 2 ที่คือ วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา และ วัดอุภัยภาติการาม ฉะเชิงเทรา 3 วัดเท่านั้นในประเทศไทย

 

2 wat-arun-thailand

  1. วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง ด้วยทุกครั้งไป เพราะคนไทยเรามีคติความเชื่อที่ว่า การมาไหว้พระวัดอรุณนั้น จะทำให้ “ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน”

เดิมเรียกว่า วัดมะกอกนอก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณ และอัญเชิญ พระบรมราชสรีรางคารของรัชกาลที่ 2 มาบรรจุที่พุทธอาสน์ของพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในอุโบสถ และพระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดอรุณราชวราราม” ที่นี่จึงได้ถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2

 

3 Wat_Rakhang

 

  1. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

เดิมมีชื่อว่า วัดบางว้าใหญ่  เอ่ยถึงวัดระฆัง หลายๆ คนต้องนึกถึง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระมหาเถระรูปสำคัญ ที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างมากในประเทศไทย ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารในสมัยรัชกาลที่ 4-5

สำหรับวัดระฆังโฆสิตารามนั้น คนนิยมมากราบไหว้บูชา ปล่อยนกปล่อยปลา ด้วยคติและความเชื่อที่ว่า มาทำบุญที่วัดระฆัง จะทำให้ “มีชื่อเสียงโด่งดัง คนนิยมชมชอบ”

 

4 wat-amarintharam

  1. วัดอมรินทรารามวรวิหาร

เดิมทีมีชื่อวัดว่า วัดบางว้าน้อย ตั้งคู่กับ วัดบางว้าใหญ่ หรือ วัดระฆังโฆสิตาราม นั่นเอง อีกทั้งคนไทยเรามีคติความเชื่อที่สืบต่อกันว่า การมาไหว้พระที่ วัดอมรินทราราม วรวิหาร จะทำให้ “พระอินทร์ประทานพรให้ปลอดภัยจากอันตรายใดๆ ทั้งปวง”

 

5 watsuwannaram

  1. วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

เดิมชื่อว่า วัดทอง ต่อมารัชกาลที่ 1 ทรงสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม และพระราชทานนามว่า “วัดสุวรรณาราม”

มีเรื่องเล่าว่าในอดีต มีผู้พบเห็นม้าสีขาวตัวหนึ่งวิ่งวนรอบพระอุโบสถ จึงเชื่อกันว่าพระศาสดาคงโปรดม้า ใครที่มาบนบานขออะไรที่วัดมักจะประสบความสำเร็จ และนิยมมาแก้บนด้วยการนำผ้าขาวม้ามาผูกเอวและวิ่งวนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ พร้อมกับส่งเสียงเหมือนม้าร้องไปด้วย เรียกว่า “วิ่งม้า”

 

6 wadkaruhabodee

 

6.วัดคฤหบดี

วัดคฤหบดี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับบ้านปูน เชิงสะพานพระราม 8 มี พระพุทธแซกคำ เป็นพระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองคำโบราณ ปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปคู่เมืองแห่งราชอาณาจักรล้านนาที่งดงาม

คนไทยเรามีคติความเชื่อที่ว่า “เสริมโชควาสนา บารมี ดุจดั่งทอนพคุณ เคียงคู่แก้วมรกต”

 

7 Wat_Ratchathiwat

 

7.วัดราชาธิวาสวิหาร

วัดราชาธิวาสวิหาร เป็นพระอารามหลวงฝ่ายธรรมยุต ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนคร ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดราชาธิวาสวิหาร” มีความหมายว่า “วัดอันเป็นที่ประทับของพระราชา” เป็นวัดแรกที่ถือกำเนิดคณะสงฆ์ ธรรมยุติกนิกายค่ะ โดยมีคติความเชื่อที่เดิมว่า การมาไหว้พระที่วัดแห่งนี้จะทำให้ “มีลาภยศที่ยิ่งใหญ่ ดุจพระราชา”

 

8 watthewaratkunchon

8.วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

เดิมเชื่อ วัดสมอแครง มีมาก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยาเลยทีเดียวค่ะ ต่อมารัชกาลที่ 4 ทรงยกวัดให้เป็นพระอารามหลวง และพระราชทานนามใหม่แก่วัดว่า “วัดเทวราชกุญชร” ซึ่งแปลว่า “ช้าง” (กุญชร) ของพระอินทร์ (เทวราช)

วัดนี้มีคติว่า “มงคลเทพเทวดา มหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่ง” ภายในวัดมี พระพุทธเทวราชปฏิมากร เป็นพระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปโลหะหล่อลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ฝีมือช่างสมัยทวารวดี ประดิษฐานบนฐานชุกชี มีความเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ อธิษฐานอะไรมักสมหวังดังใจตามต้องการ

พระประธานในพระอุโบสถของวัดเทวราชกุญชรนับว่าแปลกกว่าวัดอื่น เนื่องจากพุทธศาสนิกชนนิยมถวาย “ผ้าไตร” แทนดอกไม้ธูปเทียน ได้สร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่การกราบขอพรพระศักดิ์สิทธิ์องค์นี้เป็นเท่าทวีคูณ และนับเป็นวัดแรกในประเทศไทยที่นำผ้าไตรมาเป็นเครื่องสักการะที่ได้รับความศรัทธาสูงสุดมาจนทุกวันนี้ อีกทั้งภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามและอยู่ในสภาพที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดี โดยตกแต่งด้วยสีน้ำเงินทะเลงดงาม  อีกทั้งภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์ไม้สักทอง

 

9 watyanawa

 

9.วัดยานนาวา

เดิมชื่อ วัดคอกควาย เนื่องจากมีชาวทวายมาลงหลักปักฐานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และชาวทวายจะนำกระบือที่เลี้ยงไว้มาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนั่นเองค่ะ ต่อมารัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ และสร้าง เรือสำเภาพระเจดีย์ แทนพระสถูปเจดีย์ทั่วไป อีกทั้งด้านในของวัดยังมีพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าให้สักการะกราบไหว้

การสร้างเรือสำเภาพระเจดีย์นั้นก็เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นรูปแบบเรือสำเภาซึ่งกำลังจะหมดไปจากเมืองไทย จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดคอกกระบือเป็น “วัดยานนาวา”

คติความเชื่อว่า “การค้าขาย การทูต เจริญรุ่งเรือง” ทำให้บรรดาพ่อค้า แม่ค้า ผู้ทำธุรกิจค้าขาย มากราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล