พระสังกัจจายน์ อุดมสมบูรณ์ ร่ำรวย เงินทอง

Phra Sangkachai

หนึ่งในพระสงฆ์ที่บรรลุอรหันต์แล้วคนจำได้ดีที่สุดองค์หนึ่งก็คือ พระสังกัจจายน์ พระอรหันต์ที่มีรูปร่างโดดเด่น แปลกกว่าคนอื่น น่าแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธนิกายไหนก็ตาม ทั้งไทย จีน หรือ ญี่ปุ่น ต่างก็ตีความพระสังกัจจายน์ ไปในแนวทางเดียวกันก็คือ พระที่ให้พรโชคลาภเรื่องความอุดมสมบูรณ์ ความร่ำรวย เงินทอง เต็มไปด้วยโภคทรัพย์มากมายไม่รู้จบ เรามาทำความรู้จักกัน

พระสังกัจจายน์

phrasangkachai

ประวัติ

เรามารูจักประวัติเบื้องต้นของพระสังกัจจายน์ กันหน่อยดีกว่า เริ่มต้นท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์แห่งหนึ่งในกรุงอุชเชนี การเกิดในตระกูลพราหมณ์ทำให้ท่านได้โอกาสศึกษาเรื่องของไตรเพทเวทมนตร์ตามวิถีทางของตระกูลพราหมณ์ ตามประวัติเล่าว่าตอนนั้นท่านได้เป็นศิษย์ของอสิตดาบสแห่งเขาวินธัย ต่อมาพระสังกกัจจายน์ ได้โอกาสฟังเทศนาจากพระพุทธเจ้าพร้อมกับเพื่อนอีก 7 คน ได้เกิดความเลื่อมใสเป็นอันมาก จนทำให้ขอบวชกับพระพุทธเจ้าเลย จากนั้นเพื่อได้รับการสั่งสอนหลักธรรมทางศาสนาแล้วก็ออกเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแคว้นอวันตีจนเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักของพระพุทธศาสนาในเวลานั้นทีเดียว

phrasangkachai

ความเชื่อโชคลาภ

ต้องเล่าก่อนว่า พระสังกัจจายน์ เป็นพระเพศชายที่มีจุดเด่นเรื่องลักษณะทางร่างกายที่อ้วน พุงพลุ้ย ตัวใหญ่ มีรอยยิ้มที่มีความสุข เบิกบานใครเห็นต้องชื่นชมในความเบิกบานนั้นด้วย ความแปลกอย่างหนึ่งของท่านก็คือไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธนิกายไหนก็ตาม หากบอกชื่อพระสังกกัจจายน์ต่างก็ตีความไปในทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะรูปร่างภายนอก แล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับตัวท่านเรื่องอุดมสมบูรณ์

phrasangkachai

ปัจจุบัน พระสังกกัจจายน์ ถือว่าเป็นตัวแทนแห่งโชคลาภ เงินทางวาสนา ที่จะหลั่งไหลเทมาแบบไม่รู้จบ เป็นเหมือนกับความบริบูรณ์พูนสุขทางด้านการเงิน ไม่ได้มีแค่นั้น การได้สักการะพระสังกกัจจายน์ ยังหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เรื่องของลาภยศ สรรเสริญ ที่จะได้ก้าวหน้าไปแบบไม่รู้จบ ยิ่งใครเป็นคนทำมาค้าขาย การได้บูชาพระสังกกัจจายน์ ยิ่งจะทำให้เราได้รับความอุดมสมบูรณ์จนขายดี กำไร เงินทองไหลมาเทมาเยอะมากทีเดียว

phrasangkachai

วิธีการบูชา

พระสังกัจจายน์ ไม่ว่าจะเป็นการบูชาที่บ้าน หรือออกไปสักการะที่วัด ศาลเจ้า ตามความเชื่อของตนนั้น จะมีหลักการบูชาที่ว่า เครื่องสักการะก็จะเป็นธูป 3 ดอก ดอกไม้สีขาว หรือดอกบัว 7 ดอก จากนั้นก็ไหว้พร้อมกับสวดตามบทสวดเพื่อบูชาพระสังกัจจายน์ เมื่อทำเสร็จแล้วปักธูปถวายดอกไม้ให้เรียบร้อย จากนั้นให้ทำการลูบท้องของพระสังกัจจายน์ หมุนเป็นวงตามตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ จากนั้นก็อธิษฐานในเรื่องดี หากต้องการขอเรื่องการงานอาชีพ ค้าขาย ควรเป็นสิ่งที่ของที่ดี สร้างสรรค์ ไม่ผิดกฎหมาย จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี(หากค้าขายของไม่ดี แม้จะสักการะพระสังกัจจายน์ ก็จะไร้ผลเนื่องจากท่านไม่โปรด) บางตำราเชื่อกันว่า หากเราไม่ลูบท้องก็ให้ทำการบีบหัวเข่าทั้งสองข้างแทนแล้วอธิษฐานตามที่ต้องการก็ได้เหมือนกัน (เรื่องการบีบหัวเข่า เล่ากันว่า มีที่มาจากตำนานพระอินทร์รอฟังธรรมจากพระสังกัจจายน์ รออยู่นาน เมื่อท่านพระสังกัจจายน์มา พระอินทร์รีบไปบีบหัวเข่าด้วยความดีใจที่ได้ฟังธรรม) จึงเป็นที่มาของการบีบหัวเข่า แต่ว่าถ้าใครบูชาที่บ้าน อาจจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือ ปิดทองไว้ที่ทอง เชื่อว่าจะได้มีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสาย

phrasangkachai

ใครที่อยากกสักการะพระพุทธรูปปางที่ให้พรเรื่องของโชคลาภ วาสนา เงินทอง ลาภยศ สรรเสริญ เราว่าการได้สักการะพระสังกัจจายน์เป็นทางเลือกที่ดีเลยทีเดียว