ประวัติ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งร่ำรวย (เขียนแนวการให้โชค)

ในช่วงการไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษนอกจากจะไหว้บรรพบุรุษตามความเชื่อแล้ว คนไทยเชื้อสายจีนหลายคนก็ยังแบ่งเวลาที่เหลือจากการไหว้ หรือ ไหว้เสร็จแล้วก็ไปไหว้เทพเจ้าของตัวเองต่อไป หนึ่งในเทพเจ้าที่มีคนไปไหว้กันเยอะก็คือ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าองค์นี้มีที่มาที่ไปอย่างไร แล้วเราจะสักการะอย่างไร

ประวัติเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย

เรามาทำความรู้จักกับเทพเจ้าองค์นี้กันหน่อยดีกว่าตามประวัติที่เราพอค้นได้บอกว่า ไฉซิ้ง มีที่มาแตกต่างกันไปตามความเชื่อแต่ละท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเทพทางอิสลามที่มีจุดเริ่มต้นความเชื่อทางภาคเหนืออของจีน บางคนก็บอกว่า เทพนี้มาจากคนสมัยราชวงศ์หยวนชื่อว่า เหออู่ลู่ บางคนก็ว่านี่คือ ลูกชาย 5 คน ของ กู้ซีเฝิง จากราชวงศ์เฉิน แต่ต้นกำเนิดความเชื่อที่คนนิยมมากที่สุด เชื่อกันว่า ไฉ่ซิ้ง เดิมทีเป็นเทพแห่งการเดิน ซึ่งเป็นเทพของจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณ ยุคเดิมนั้นบูชาเพื่อให้การเดินทางไปทำงานของเกษตรกร หรือ ค้าขายต่างเมือง ไปมาสะดวก ต่อจากการขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งคนและของ แล้วก็ขอให้ค้าขายสิ่งของที่บรรทุกไปได้ด้วย จนร่ำรวย นานวันเข้าทำให้ความเชื่อที่มีต่อเทพเจ้าองค์นี้เปลี่ยนไป การเป็นความเชื่อว่า เทพเจ้าแห่งทรัพย์สินแทน ไม่เท่านั้นความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าองค์นี้ยังแตกออกไปอีก เป็นไฉซิ้งแบบบุ๋น ที่เน้นการสอบ การเรียน ของฝ่ายข้าราชการ และ ฝ่ายไฉซิ้งบู๊ที่เหมาะกับนักรบ พ่อค้าที่ต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยมากกว่านั่นเอง จนมาถึงปัจจุบันความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าองค์นี้จะเน้นหนักไปทางเรื่องโชคลาภวาสนา และเงินทองมากกว่า

1

การไหว้

ตัดภาพมาที่ปัจจุบัน การไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย จะเป็นการไหว้เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองด้านการทำงาน โชลลาภ เงินทองที่ว่ากันว่า หากใครได้บูชาจะเงินทองไหลมาเทมาเป็นเศรษฐีได้เลย การบูชาจะเป็นวันตรุษจีน เริ่มตั้งแต่เวลา 23.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งการไหว้นั้นก็จะมีทั้งการไหว้ด้วยตัวเองที่บ้าน  แล้วก็ไหว้ด้วยการไปที่ศาลเจ้าตามความเชื่อของกลุ่มตัวเอง

o1

การตั้งโต๊ะบูชา

หากเราไปบูชาที่ศาลเจ้าจะมีเจ้าหน้าที่จัดชุดให้เราซื้อมาถวายท่านตามขั้นตอนได้เลย ก็สะดวกดี แต่ถ้าหากไม่สะดวกเดินทางไปไหว้ที่ศาลเจ้า เราแนะนำว่า การจัดโต๊ะบูชาก็เป็นทางออกที่ดีเหมือนกัน โดยหลักการวิธีการตั้งโต๊ะบูชาก็จะมี หนึ่งการจัดโต๊ะให้หันหน้าเพื่อต้อนรับท่านลงมา ซึ่งทิศที่ท่านจะลงมาแตกต่างกันไป สองอัญเชิญรูปองค์เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย สามเริ่มบูชา ถวายของเซ่นไหว้ ตามลำดับ จุดธูปเทียน แล้วก็นำของไหว้มาเผา เมื่อธูปใกล้หมดให้รีบนำกระถางธูปเข้าบ้าน ปิดประตูบ้านให้สนิท เชื่อกันว่า ควันธูปที่เหลืออยู่ปลายเหล่านั้นจะเป็นการอัญเชิญเทพเข้ามาในบ้าน แล้วก็ลาของกินสาคูไหว้ พูดคุยกันด้วยคำไพเราะ สวยงาม จะเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองได้

2

ตามความเชื่อแล้ว การบูชาเทพองค์นี้จะทำกันเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว เน้นหนักไปในเรื่องของโชคลาภ เงินทอง ที่หากได้ทำ ก็เท่ากับว่าปีนั้นเราจะได้มีเงินทองไหลมาเทมาตลอดทั้งปี หรือใครที่เดินทางบ่อยต้องเดินทางไปทำงานทั้งในต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ การได้บูชาท่านก็จะเป็นการเสริมดวงให้แคล้วคลาดปลอดภัย เดินทางไปมากลับไปมาสะดวก อีกทั้งการดีลสัญญาในการเดินทางก็จะสำเร็จอีกด้วย