ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ประจำงวด วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

 

โมเดิร์น ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล Instagram Post

 

 

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

779424       166521       808878       376456       851911

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

     545456       053669      087418         831569          516593

 

         697943        678876       113069          535443            772652

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

              471627          783463          609558          587566         737293

               206816          156102          058236            198247          166931

                 634141           030830        026063         037206            331311

                    880249          421727         914433            185741             491440

                        685863         703523        226331              520713             538407

                       255118          676743        477468                068121            656613

 

                      093784         117545          693752              090487 9         015930

              804429       873398        572213             426517        974231

                     254032            644810           377270        011437             569388

                          430848         547540             515514              275169            854418

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

                                         806005                 077800                183946              228155                876294

                                  330957                105442              821585                  524558                 788018

                                           827213               121357               742620                 816255                        237210

                                       850809                  146086           400000                    610485                  428347

                                         707558                 371062                753839                     803654                 612248

                 428102                 757312               227701       134084                138365

                         133415                  573490           712435                  226283                  273458

                        415333              787397            018319              746170                        253246

               674744          135643         645769                 286895                  792696

                           962169                 277134                      628966               697599                  960133

                           253134               736618                 157589                 762505                        709475

                          896872                    235734                 949607                337451                     903203

                     102554               976303                   347262                  102461                      831270

             901032                 740915                782185               645693                  791261

                        883034                    675167                   374634                   292246                    175489

                  295214                   300996                     179712               638807                     227677

                         068966                   628800                   689244                            615358                    550513

                   806863                    953743                  318668                    486337                      835260

990230                860217                763491             112169                    260793

          743328                          506213                     673741             323652                   534711